Terénní úpravy

Při realizaci zahrady jsou často nutné přípravné terénní práce, které provádíme ručním nebo strojním způsobem.

Provádíme zejména:

  • Příprava ploch pro zeleň
  • Příprava ploch pro zpevnění plochy
  • Nakládka a přesun materiálu
  • Svahování
  • Dodávka a rozprostření substrátu a zeminy

Zahrady J+J s.r.o.

Rozdvojená 150, 46312 Šimonovice

tel: 604 553 353