Odvodňovací práce

Při plánování zahrady je vždy třeba pečlivě zvážit potřebu dostatečného odvodnění. Není-li původní terén dostatečně propustný je potřeba oddrenážovat pozemek.

Jedná se o tyto práce:

  • Výkopové práce
  • Drenážování
  • Svody okapů (instalace gaigrů a PVC trubek)
  • Vsakovací jímky, plastové akumulační jímky
  • Poklopy na jímky pro zadláždění (neviditelný poklop v dlažbě)
  • Pokládání okapových chodníků kolem domů pro drenážování a odvodnění základů domů

Kontaktujte nás

Jméno:
Telefon:
E-mail:
Opište z obrázku: